Program KLUB 2021

Dnia 20.09.2021 zakończyło się szkolenie w zakresie bezpiecznego zachowania się nad akwenem wodnym , teorii żeglowania oaz manewrowania jachtem żaglowym w ramach programu „KLUB 2021” .

W szkoleniu wzięło udział dwanaście osób, do Egzaminu Państwowego przystąpiło dziesięć osób.

Dziewięć osób które przystąpiły do egzaminu zdały pozytywnie egzamin oraz jedna osoba w najbliższym czasie podejdzie do egzaminu poprawkowego.

Poniżej przedstawiamy ujęcia wykonane podczas szkolenia:

Scroll to Top